KARAOKE Nếu Chúng Mình Cách Trở - Dương Sang ft Dương Hồng Loan [Official]
TrUng Là TÔi Lv 11

TrUng Là TÔi

Huyền Trang Lv 14

Huyền Trang

115
47
8
Tó ☔️ “ Nếu Chúng Mềnh Đói” :))

361

Bình luận (8)
Lv 14

Lê Nhung

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

TrUng Là TÔi

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Huyền Trang - 2 năm trước

Lv 12

Quách Vẹn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Huyền Trang - 2 năm trước

Lv 16

Lan Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Huiền Trang - 1 năm trước

Lv 13

HONEY

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Huyền Trang - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận