Chieu san Ga [karaoke beat ] Luu Anh Loan ft Dong Nguyen
Nhât Lâm Lv 15

Nhât Lâm

Thuy Do Lv 11

Thuy Do

174
51
7
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

221

Bình luận (7)
Lv 11

Thuy Do

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Phương Thảo

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Phương Thảo - 2 năm trước

Lv 2

Đinh Chinh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 2

Đinh Chinh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Thuy Do - 2 năm trước

Lv 1

Chửi cho tĩnh

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận