Diễm Xưa [ Karaoke ] | Phương Thanh | Karaoke Nhạc Trịnh Tuyển Chọn
ςɧύήɠ κίɱήɠύγέή Lv 22

ςɧύήɠ κίɱήɠύγέή

Anh Nga Lv 20

Anh Nga

336
172
87
Kiếm được cái beat guitar hay quá Nụp ✌️

97.6 K

Bình luận (87)
Lv 10

Minh Hoang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Vy sửa xe

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Anh Nga - 1 năm trước

Lv 12

Đặng Văn Hòa

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Anh Nga - 1 năm trước

Lv 13

Kami Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Anh Nga - 1 năm trước

Lv 13

Kami Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 87 bình luận