Ngôi Sao Lẻ Loi Karaoke Beat Tone Nữ
Victoria Lê Lv 20

Victoria Lê

Phúc Vi Lv 20

Phúc Vi

15
9
6
Lần 2 mình hát chung bài hát này, hy vọng sẽ hay hơn hé Vic

14.8 K

Bình luận (6)
Lv 20

Victoria Lê

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 20

Victoria Lê

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Heo Hơi Ú

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 20

Victoria Lê - 3 tháng trước

Lv 20

Phúc Vi

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 20

Phúc Vi - 3 tháng trước

Lv 20

Phúc Vi

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 20

Phúc Vi - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận