✅ KARAOKE | TƯƠNG PHÙNG TƯƠNG NGỘ | Karaoke | Beat chuẩn | VƯƠNG MINH QUANG & HÀ VI
Dư Ngọc Giang Lv 14

Dư Ngọc Giang

Nguyễn Luyến Lv 15

Nguyễn Luyến

13
15
5
Gửi bài lại bạn nhé ! Cảm ơn bạn mời gl bh - bạn hát quan họ hay quá !

600

Bình luận (5)
Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Luyến - 9 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Luyến - 9 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Luyến

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Dư Ngọc Giang

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Luyến - 9 tháng trước