Cát bụi Karaoke ( Beat Nữ )
HồngMai Lv 21

HồngMai

Phi Hồng Lv 20

Phi Hồng

956
626
295
Chế Pa hát lại gởi Tư nghe xem ổn chưa? Nếu chưa êm mai Chế hát lại nữa nhé! Hát hay quá Chế theo hổng kịp ròi!!!

55.47 K

Bình luận (295)
Lv 12

Gấm Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng - 2 tháng trước

Lv 12

Gấm Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng - 2 tháng trước

Lv 12

Gấm Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng - 2 tháng trước

Lv 16

Yên Trần

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng - 8 tháng trước

Lv 16

Yên Trần

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 295 bình luận