Đoạn Buồn Đêm Mưa (Karaoke Beat) - Tone Nữ ✔
H❤️H Lv 19

H❤️H

846
447
235
Để cho anh yêu em. Để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên..... Anh hé

2.27 M

Bình luận (235)
Lv 17

Nguỹên Thu Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Nhẹ Lòng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

trần văn Minh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Nhanh Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Anh Rùa

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 235 bình luận