LK Trom nhin nhau ai kho vi ai Quang Le Ha Phuong karaoke1
Minh Tuyết Lv 13

Minh Tuyết

Vicente Nguyễn Lv 11

Vicente Nguyễn

21
11
1
...ghé vào và nghe em hát hay quá...nên anh đã trộm hát ... mong em nghe hát vui nha ...hjjj

310

Bình luận (1)
Lv 13

Minh Tuyết

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Vicente Nguyễn - 1 năm trước