Tình khúc chiều mưa Karaoke ( Beat NỮ )
Phi Hồng Lv 18

Phi Hồng

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

1063
552
135
Nhận hàng đêm khuya tỷ uiiii, sợ mai dự tiệc cưới xỉn hát bè không được...

13.23 K

Bình luận (135)
Lv 13

Hung Pham

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 18

Phi Hồng - 3 tháng trước

Lv 13

Hung Pham

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 18

Phi Hồng - 3 tháng trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 16

KIWI

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 5 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 135 bình luận