Xa Người Mình Yêu (Karaoke) - Kim Thoa & Quốc Đại
Ngọc Hoa Lv 17

Ngọc Hoa

Van long Tran Lv 15

Van long Tran

96
72
10
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

17 K

Bình luận (10)
Lv 14

Lien Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Van long Tran - 1 năm trước

Lv 14

Lien Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Van long Tran - 1 năm trước

Lv 14

Lien Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Ngọc Hoa - 1 năm trước

Lv 14

Lien Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Ngọc Hoa - 1 năm trước

Lv 14

Lien Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận