Buồn Của Em (Wendy Thảo) - Karaoke HD || Beat Chuẩn
Ha Phuong Lv 21

Ha Phuong

42
22
13
K vui nữa thì buồn vậy thôi ahihi

20.8 K

Bình luận (13)
Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 1 tháng trước

Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 1 tháng trước

Lv 11

Thế Vẹn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Le Vo Song Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 1 tháng trước

Lv 17

NguoiLinhGiaVuiVe

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 13 bình luận