Karaoke Con Đường Mang Tên Em - Karaoke Song Ca Beat Chuẩn - Karaoke Ngọc Hân | Ngọc Hân Official
Tuan Pham Lv 15

Tuan Pham

Hạnh Nga Lv 21

Hạnh Nga

91
39
6
Hát gì mà dở ẹc.! Thế mà cũng đòi tạo beat song ca..! Ta mà gặp nhà ngươi ngoài đời ta sẽ ngắt... nhéo.! Ngắt.. nhéo..., kakkkk

14.4 K

Bình luận (6)
Lv 11

Vũ Hồng Nho

Trả lời - 1 năm trước

Lv 21

Hạnh Nga - 1 năm trước

Lv 15

Tuan Pham

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Tuan Pham

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Tuan Pham

Trả lời - 1 năm trước

Lv 21

Hạnh Nga

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Tuan Pham - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận