[KARAOKE TONE NỮ] Quê Hương ba Miền - Hằng Ni - Beat Gốc
Thang Hiến Lv 16

Thang Hiến

102
73
51
Em đổi gió cho mát tý bà con ak

4.22 K

Bình luận (51)
Lv 14

Tùng Anh Bonsai

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 1 năm trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 1 năm trước

Lv 14

Oanh Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 1 năm trước

Lv 14

Nguyen Kjen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 2 năm trước

Lv 19

A Sến

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 51 bình luận