Diễm Xưa [ Karaoke ] | Phương Thanh | Karaoke Nhạc Trịnh Tuyển Chọn
Kim Oanh Nguyen Lv 17

Kim Oanh Nguyen

108
32
10
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

4.71 K

Bình luận (10)
Lv 12

Manh HungLarsen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Kim Oanh Nguyen - 1 năm trước

Lv 16

Như Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Kim Oanh Nguyen - 1 năm trước

Lv 16

Như Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Kim Oanh Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

TÔ PHI PHỤNG

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Kim Oanh Nguyen - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận