[Karaoke SongCa] Tình Còn Vương Vấn Remix - Trịnh Lam Quỳnh Vi, www.kyniemtl.com
Viet Le Lv 15

Viet Le

Quyên Tran Lv 16

Quyên Tran

73
52
22
TÌNH CÒN VƯƠNG VẤN ANH ƠI♥️♥️

7.53 K

Bình luận (22)
Lv 14

Huong Nguyen Bich

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Viet Le - 1 năm trước

Lv 14

Huong Nguyen Bich

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Huong Nguyen Bich

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Lá Xanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Viet Le - 1 năm trước

Lv 13

Nga Ngọc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Quyên Tran - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận