KARAOKE Kiếp đam mê (Duy Quang)
Thanh Nguyen Lv 11

Thanh Nguyen

28
23
3
Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi

100

Bình luận (3)
Lv 15

Cherry Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 10

Ngocdjem Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 4

Hang Nguyen Thi

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Thanh Nguyen - 2 tháng trước