Karaoke Chiều Hạ Vàng SC
Hồ Thảo Trang Lv 13

Hồ Thảo Trang

Tùng Anh Bonsai Lv 14

Tùng Anh Bonsai

357
100
7
Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca mây lang thang nhớ nắng hanh vàng. Hay quá E Trang ơi A cảm ơn E nhiều giọng hát của E tuyệt vời lắm nka!

114

Bình luận (7)
Lv 14

Phương Thảo

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 2 năm trước

Lv 13

Như Ý

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Hồ Thảo Trang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

OiXeRa Tony

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Hồ Thảo Trang - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận

Liên quan