Xa Muôn Trùng Mây | Karaoke
G Lv 18

G

278
137
70
...vẫn mong chờ một người, dẫu mai không còn bên nhau...

39.71 K

Bình luận (70)
Lv 12

Sunny

Trả lời - 7 giờ trước

Lv 12

Sunny

Trả lời - 7 giờ trước

Lv 12

Sunny

Trả lời - 7 giờ trước

Lv 12

Vì Sao Lạc

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 18

G - 4 ngày trước

Lv 12

Vì Sao Lạc

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 18

G - 4 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 70 bình luận