Karaoke Em là của anh - Hồ Việt Trung ft Hồ Quang Hiếu
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

621
411
140
Ờ Thì em là của anh❤️. K là của anh thì còn là của ai nữa chứ hjjj

44.05 K

Bình luận (140)
Lv 12

Phạm Trang

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 8 tháng trước

Lv 12

Phạm Trang

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 8 tháng trước

Lv 12

Phạm Trang

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 8 tháng trước

Lv 12

Nguyên Trung Văn Trung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Lê Hải - 8 tháng trước

Lv 13

Hoài Lê

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Lê Hải - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 140 bình luận