[KARAOKE] Mẹ ƠI(Chín Tháng Mười Ngày) | Nhật Linh [Official] | Beat Chuẩn
Dương Hải Đăng Lv 15

Dương Hải Đăng

178
137
35
Những ai là con. Hãy lắng nghe một lần.. Tuy rằng bản thu ko tốt

2.43 K

Bình luận (35)
Lv 14

Hiển Linh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Phùng Lai

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Dương Hải Đăng - 7 tháng trước

Lv 14

Ngọc Phụng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Ngọc Phụng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Diễm

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Dương Hải Đăng - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 35 bình luận