[KARAOKE] Mẹ ƠI(Chín Tháng Mười Ngày) | Nhật Linh [Official] | Beat Chuẩn
Dương Hải Đăng Lv 14

Dương Hải Đăng

171
130
34
Những ai là con. Hãy lắng nghe một lần.. Tuy rằng bản thu ko tốt

2.43 K

Bình luận (34)
Lv 10

Phùng Lai

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 14

Dương Hải Đăng - 4 ngày trước

Lv 13

Ngọc Phụng

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 13

Ngọc Phụng

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 14

Nguyễn Diễm

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 14

Dương Hải Đăng - 27 ngày trước

Lv 14

Nguyễn Diễm

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 14

Dương Hải Đăng - 27 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 34 bình luận