Beat Karaoke Mùa Thu Paris Cố nhạc sỹ Phạm Duy
Hồn Việt Lv 13

Hồn Việt

14
29
4
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

21

Bình luận (4)
Lv 12

Thúy Ngô

Trả lời - 1 năm trước

Lv 8

Thảo Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 8

Thảo Nguyen - 1 năm trước

Lv 14

Diem Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Mỹ Quí

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Hồn Việt - 1 năm trước