Diễm Xưa Đàm Vĩnh Hưng Karaoke Beat Chuẩn
Tuấn Phạm Lv 19

Tuấn Phạm

227
123
147
Trịnh Công Sơn “mãi mãi có tên người”trong thế giới âm nhạc”@@

106.5 K

Bình luận (147)
Lv 7

Nguyễn Thu Thủy

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 16 ngày trước

Lv 9

Rêu Xanh

Trả lời - 21 ngày trước

Lv 12

Vy sửa xe

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 25 ngày trước

Lv 12

Vy sửa xe

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 25 ngày trước

Lv 12

Vy sửa xe

Trả lời - 25 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 147 bình luận