Giận Mà Thương (Karaoke) - Anh Thơ & Việt Hoàn | Karaoke Nhạc Sống
Viên Hường Lv 11

Viên Hường

Hùng Anh Lv 14

Hùng Anh

35
46
9
Bạn hát hay quá, mình thích bài này nên hát ké bạn nhé.

302

Bình luận (9)
Lv 11

Nguyễn Thu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hùng Anh - 1 năm trước

Lv 11

thule

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hùng Anh - 1 năm trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hùng Anh - 1 năm trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hùng Anh - 1 năm trước

Lv 13

Thủy Phan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hùng Anh - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận