KARAOKE Song Ca Thương Nhớ Người Dưng - Mai Lệ Quyên & Đường Tuấn Khang (BEAT GỐC)
Tuấn Phạm Lv 19

Tuấn Phạm

Hương Giang Lv 19

Hương Giang

114
86
65
Sông dài cá lội biệt tăm ...như bèo mây dạt về đâu

28.84 K

Bình luận (65)
Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Tiến Nguyễn Doãn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 3 tháng trước

Lv 12

Tiến Nguyễn Doãn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 3 tháng trước

Lv 14

Vân Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 65 bình luận