KARAOKE Thói Đời Tone Nữ (Hoài Lâm) Nhạc Sống thói đời karaoke tông nữ (Trọng Hiếu)
Ly Cẩm Lv 16

Ly Cẩm

69
61
18
bạn xa ta.. tình cũng xa ta.. nên trắng đêm...thui thủi một mình..

1.32 K

Bình luận (18)
Lv 5

Nga Doan Ngoc

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 16

Ly Cẩm - 27 ngày trước

Lv 14

Người miền tây

Trả lời - 28 ngày trước

Lv 14

Người miền tây - 27 ngày trước

Lv 16

Ly Cẩm

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 14

mjnhchuyet

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Ly Cẩm - 1 năm trước

Lv 11

Hong Linh Luu

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 18 bình luận