Mùa Thu Cho Em - Ngô Thụy Miên (Karaoke Guitar Romance)
Italia Nguyen Lv 17

Italia Nguyen

143
75
41
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

24.02 K

Bình luận (41)
Lv 12

武氏喜

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Italia Nguyen - 9 tháng trước

Lv 14

Mỹ Quí

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Italia Nguyen - 9 tháng trước

Lv 14

Mỹ Quí

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Mỹ Quí

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 41 bình luận