Cho Vừa Lòng Em (Karaoke) - Randy, Kim Thoa | Song Ca Bolero 2018
Văn Tèo Lv 13

Văn Tèo

Xuong Rồng Lv 10

Xuong Rồng

70
50
17
Lần đầu 2 anh em song ca , nghe thử xem có hợp giọng không anh trai nhé

911

Bình luận (17)
Lv 8

Nguyễn Đại Dương

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Hoàng Quân

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Hoàng Quân - 2 tháng trước

Lv 14

Anh Đức

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 10

Xuong Rồng - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 17 bình luận