[Karaoke - Beat Gốc] LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft. Phương Ý
Lệ Máu Lv 13

Lệ Máu

Như Anh Lv 15

Như Anh

178
86
85
Mến gửi Nhỏ Nít nè! Ck của b rất tuyệt.. tiếng ca của b thật dễ thương...

9.44 K

Bình luận (85)
Lv 13

Lệ Máu

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Như Anh - 1 tháng trước

Lv 13

Lệ Máu

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Lệ Máu - 1 tháng trước

Lv 15

Như Anh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha - 4 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 85 bình luận