Karaoke HD : TÔI LÀ TÔI - Quách Thành Danh
Tuấn Phạm Lv 18

Tuấn Phạm

193
90
60
TÔI LÀ TÔI

260.91 K

Bình luận (60)
Lv 19

Hương Giang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Tuấn Phạm - 1 năm trước

Lv 11

Nhuận Thâu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Tuấn Phạm - 1 năm trước

Lv 13

Trần Tiến

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Tuấn Phạm - 1 năm trước

Lv 12

Vũ Võ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Tuấn Phạm - 1 năm trước

Lv 6

Ly Kim Tien Ly

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Tuấn Phạm - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 60 bình luận