[KARAOKE] Chiều Bên Đồi Sim - Hồng Phượng ft Huỳnh Thật
Trà My Lv 19

Trà My

 Nguyễn Ngọc Lv 17

 Nguyễn Ngọc

16
24
3
E gửi bài lại c. Chúc c vv và luôn hát hay nhé

1.2 K

Bình luận (3)
Lv 19

Trà My

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

 Nguyễn Ngọc - 8 tháng trước

Lv 17

 Nguyễn Ngọc

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Trà My

Trả lời - 8 tháng trước