[Karaoke] Tình Như Lá Bay Xa _ Tone Nữ | Karaoke By Ha Thu
Vô Thường Lv 12

Vô Thường

820
610
336
Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ....Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta......tình như lá bay xa.!!!

57.65 K

Bình luận (336)
Lv 13

♥️Thu Thảo♥️

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Ninh Nguyen

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 12

Vô Thường - 10 tháng trước

Lv 20

Tuyen Thi

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 12

Vô Thường - 10 tháng trước

Lv 20

Tuyen Thi

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 12

Vô Thường - 10 tháng trước

Lv 20

Tuyen Thi

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 12

Vô Thường - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 336 bình luận