(Karaoke) Cô bé mùa đông - Đăng Khôi ft Thủy Tiên (beat gốc)
TỬ  KỲ Lv 14

TỬ KỲ

26
54
4
Mùa đông đến em vẫn cười Em ước mình là bông tuyết ngoài trời… uiii nghe nhớ nhà quá anh 2 ơiii ??

900

Bình luận (4)
Lv 14

TỬ KỲ

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 11 ngày trước

Lv 14

TỬ KỲ

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 11 ngày trước

Lv 14

TỬ KỲ

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 11 ngày trước

Lv 14

TỬ KỲ

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 11 ngày trước