(Karaoke) Cô bé mùa đông - Đăng Khôi ft Thủy Tiên (beat gốc)
TỬ  KỲ 1 Lv 14

TỬ KỲ 1

37
53
5
Mùa đông đến em vẫn cười Em ước mình là bông tuyết ngoài trời… uiii nghe nhớ nhà quá anh 2 ơiii ??

1.9 K

Bình luận (5)
Lv 14

TỬ KỲ 1

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

TỬ KỲ 1 - 8 tháng trước

Lv 14

TỬ KỲ 1

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Lv 14

TỬ KỲ 1

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Lv 14

TỬ KỲ 1

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Lv 14

TỬ KỲ 1

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước