[KARAOKE] Nhật ký hai đứa mình | Quân Bảo & Phan Diễm | BEAT CHUẨN
Hung Guitar Lv 17

Hung Guitar

Mai Hồng Lv 19

Mai Hồng

1451
648
259
Em gửi bài lại anh trai ....!!! Hơi muộn.. Sony anh trai..!!

79.72 K

Bình luận (259)
Lv 14

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

KIWI

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 10

Thac Nguyen

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Hua Thi Duong

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 10

Thac Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 259 bình luận