karaoke da khuc nhac ngoai loi viet pham duy 1
Kiều Hạnh Lv 13

Kiều Hạnh

74
44
23
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

1.3 K

Bình luận (23)
Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 13

Kiều Hạnh - 2 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 ngày trước

Lv 4

Phong NguyenThanh

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 13

Kiều Hạnh - 6 ngày trước

Lv 18

Hoàng Quốc Tuấn

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 13

Kiều Hạnh - 9 ngày trước

Lv 16

KIWI

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Kiều Hạnh - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận