KARAOKE | Luật Đời - Hoàng Minh ( Hòa Âm Mới ) | TONE NỮ ( Tone Gbm )
yến nguyễn Lv 15

yến nguyễn

183
47
16
Tiền là con người tạo ra, mà cớ sao người chết vì tiền !!!

3 K

Bình luận (16)
Lv 19

Hoàng Dung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Hoàng Dung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

yến nguyễn - 1 năm trước

Lv 19

Hoàng Dung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

yến nguyễn - 1 năm trước

Lv 19

Hoàng Dung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hoàng Anh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Hoàng Anh - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận