Ngàn Năm Vẫn Đợi (REMIX 3H) - Đàm Vĩnh Hưng [KARAOKE FULL BEAT]
THIÊN NGA Lv 21

THIÊN NGA

470
253
414
Các tềnh êu của Thiên Nga đâu roài . . Lên sàn nào các tềnh êu ơi

579.35 K

Bình luận (414)
Lv 11

Thế Minh Hoàng

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 21

THIÊN NGA - 11 tháng trước

Lv 10

Tuyet Anh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 21

THIÊN NGA - 11 tháng trước

Lv 14

Nguyen Cong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 21

THIÊN NGA - 1 năm trước

Lv 14

Nguyen Cong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 21

THIÊN NGA - 1 năm trước

Lv 12

Hoàng Nhân Lê

Trả lời - 1 năm trước

Lv 21

THIÊN NGA - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 414 bình luận