Áo anh sứt chỉ đường tà karaoke Tone Nam (A#m)
Phú Phạm Lv 18

Phú Phạm

177
120
78
Để nhớ một thời hào hùng nhưng củng đầy bi tráng đau thương của dân Việt

1.39 M

Bình luận (78)
Lv 14

Jordan Do

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Phú Phạm - 1 tháng trước

Lv 10

Phan Thiec

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Thanh Thuý Ngô

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 11

Bui Thi Thanh Nhan

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Phú Phạm - 3 tháng trước

Lv 16

Dũng Phan

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Phú Phạm - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 78 bình luận