[Karaoke] Cứ Ngỡ Tình Phôi Phai (SC) - Huỳnh Nguyễn Công Bằng_Dương Hồng Loan (Beat HD)
Nguyễn Thanh Liêm Lv 10

Nguyễn Thanh Liêm

Hiển Linh Lv 13

Hiển Linh

54
31
17
Cứ Ngỡ Tình Phôi Pha Không Bao Giờ Gặp Lại Hii. HL sc gl với Anh Ck này nhé. Anh hát hay lắm.

1.4 K

Bình luận (17)
Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 28 ngày trước

Lv 10

Nguyễn Thanh Liêm - 27 ngày trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 28 ngày trước

Lv 13

Hiển Linh - 27 ngày trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Hiển Linh - 1 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Hiển Linh - 1 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Hiển Linh - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 17 bình luận