Karaoke Sợ yêu - Thanh Hà | Beat gốc Tone nữ
Dang Binh Yen Lv 15

Dang Binh Yen

276
31
25
Lâu lâu lại mang đàn ra gảy, tự gảy tự hát vẫn là sướng nhất :))))

7.71 K

Bình luận (25)
Lv 14

Phuoc Hoang Trang

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 15

Lộc Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 2 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 2 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 2 tháng trước

Lv 15

Anh Toan

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận