Ngàn năm vẫn đợi ( Beat Nữ ) Karaoke ONLY
Lily Lilyan Lv 16

Lily Lilyan

422
126
17
Người tình ơi sao không quay trở lại!? Để em mãi mong chờ:Anh đến tận.Ngàn năm?! Ngàn năm em vẫn đợi em vẫn đợi ANH ngàn năm!

15.22 K

Bình luận (17)
Lv 14

Tuan Mai

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Lily Lilyan - 8 tháng trước

Lv 14

Phan Thủy

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Lily Lilyan - 9 tháng trước

Lv 18

Hoài Trang

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

Lily Lilyan - 9 tháng trước

Lv 14

Huỳnh Vương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Lily Lilyan - 1 năm trước

Lv 11

Tien Diep

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 17 bình luận