Ngàn năm vẫn đợi ( Beat Nữ ) Karaoke ONLY
Lily Lilyan Lv 16

Lily Lilyan

365
124
17
Người tình ơi sao không quay trở lại!? Để em mãi mong chờ:Anh đến tận.Ngàn năm?! Ngàn năm em vẫn đợi em vẫn đợi ANH ngàn năm!

15.22 K

Bình luận (17)
Lv 12

Tuan Mai

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 16

Lily Lilyan - 18 ngày trước

Lv 13

Phan Thủy

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Lily Lilyan - 1 tháng trước

Lv 15

Phát

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Lily Lilyan - 1 tháng trước

Lv 14

Huỳnh Vương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Lily Lilyan - 1 năm trước

Lv 11

Tien Diep

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 17 bình luận