[KARAOKE] Đường Tím Bằng Lăng - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Ngô Viết Nghĩa Lv 19

Ngô Viết Nghĩa

Anh Nga Lv 20

Anh Nga

644
136
72
Ve ngân khúc hát sầu thương ... hoa giăng tím đường nhung nhớ ...!!!

30.61 K

Bình luận (72)
Lv 14

Phan Thủy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Phan Thủy - 1 năm trước

Lv 14

Phan Thủy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Anh Nga - 1 năm trước

Lv 16

Ngọc Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Anh Nga - 1 năm trước

Lv 16

Ngọc Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Anh Nga - 1 năm trước

Lv 13

Văn Tèo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Anh Nga - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 72 bình luận