Karaoke Dĩ Vãng _ Tác giả: Trịnh Nam Sơn Tone Nam
Thành Đỗ Lv 19

Thành Đỗ

Ngan Kim Lv 19

Ngan Kim

204
248
41
... Để lòng ai nuối tiếc mối tình chìm cuối trời xa ...Ngày đó xa nhau đời ngừng tiếng hát .Ngày đó chia tay trời buồn ngơ ngác.!!!❤️❤️ Dĩ Vãng gửi Anh iu .

4.82 M

Bình luận (41)
Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngan Kim - 1 năm trước

Lv 12

Hoa Huynhngoc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 9

Út Tuyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngan Kim - 1 năm trước

Lv 15

Dung Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngan Kim - 1 năm trước

Lv 15

Dung Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngan Kim - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 41 bình luận