Trái tim mùa đông Karaoke ( Beat NAM )
Victoria Lê Lv 21

Victoria Lê

Sơn Vũ Nguyễn Lv 19

Sơn Vũ Nguyễn

48
20
9
Suốt đời em vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một mối tình câm!

31.2 K

Bình luận (9)
Lv 16

Hana

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 19

Sơn Vũ Nguyễn - 11 tháng trước

Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận