[ Karaoke ] Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân Full HD ( beat chuẩn ) Tuấn Dương
Buồn Lv 20

Buồn

177
179
106
Bài hát thay lời chúc mừng các Thầy Cô giáo nhân ngày 20/11. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe , hoàn thành xuất sắc sự nghiệp trồng người mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó

40.7 K

Bình luận (106)
Lv 16

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Buồn - 1 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Buồn - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 106 bình luận