KARAOKE Định Mệnh - Philip Huy & Mỹ Huyền
Vy Hoàng Lan Lv 17

Vy Hoàng Lan

Lan Hoàng Lv 11

Lan Hoàng

595
182
21
C Hoàng Lan hát tuyệt quá! Cảm ơn c rất nhiều.

555

Bình luận (21)
Lv 2

Minh Phuc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Trần quang thái

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Phan Do Hong

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Lan Hoàng - 2 năm trước

Lv 14

Đảo Ngọc

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Lan Hoàng - 2 năm trước

Lv 12

Binh le Thanh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Lan Hoàng - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận