KARAOKE Lỡ Chuyến Đò Ngang | Hồng Phượng-Huỳnh Thâtj
Kim Cúc Lv 15

Kim Cúc

Phuong Huynh Lv 18

Phuong Huynh

183
172
9
Bến cũ vẫn còn nhưng đã có người sang bến cũ vẫn còn Nhưng đành lỡ chuyến sang ngang

8.42 K

Bình luận (9)
Lv 18

Kieu Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Kim Cúc - 1 năm trước

Lv 20

Henry Tran

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Kim Cúc - 1 năm trước

Lv 20

Henry Tran

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Kim Cúc - 1 năm trước

Lv 20

Đan Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Kim Cúc - 1 năm trước

Lv 20

Đan Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Kim Cúc - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận