DIỄM XƯA [KARAOKE] [GIỌNG NỮ] [MIU LÊ]
Dang Binh Yen Lv 15

Dang Binh Yen

255
42
21
Bài hát quốc dân thế mà giờ mới hát :)))

5.61 K

Bình luận (21)
Lv 10

Thu Tam

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 4 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 7 tháng trước

Lv 10

Hung Nguyen

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận