DIỄM XƯA [KARAOKE] [GIỌNG NỮ] [MIU LÊ]
Dang Binh Yen Lv 16

Dang Binh Yen

294
47
21
Bài hát quốc dân thế mà giờ mới hát :)))

6.01 K

Bình luận (21)
Lv 11

Thu Tam

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Dang Binh Yen - 1 năm trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Dang Binh Yen - 1 năm trước

Lv 10

Hung Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Dang Binh Yen - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận