[KARAOKE SONG CA] Chỉ Là Phù Du - Phương Cẩm Ngọc ft Giang Trường (SKY KARAOKE)
Nhị Nguyễn Lv 16

Nhị Nguyễn

Nguyễn Bảy Lv 16

Nguyễn Bảy

220
260
27
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

179.03 K

Bình luận (27)
Lv 3

Nguyễn Mận

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 7 ngày trước

Lv 11

Phùng Lai

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 7 ngày trước

Lv 23

Tien Tien Tam

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 10 ngày trước

Lv 11

Lê Thị Hạnh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 7 ngày trước

Lv 16

Nguyễn Bảy

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Nhị Nguyễn - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 27 bình luận