NHỚ NHAU HOÀI (CẨM LY) BEAT KARAOKE
Tuyết Ngân Trần Lv 13

Tuyết Ngân Trần

26
25
8
Vì mình thương nhau nên mới giận hờn! Vì mình xa nhau nên nhớ nhau hoài!

4.3 K

Bình luận (8)
Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 6 tháng trước

Lv 14

Nguyen Cong

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 6 tháng trước

Lv 11

Trần Duy Thương

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 6 tháng trước

Lv 10

Chính Minh Nguyễn

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận