Karaoke | Đêm Nhớ Người Tình | Lưu Ánh Loan
Thanh Khuyên Lv 12

Thanh Khuyên

68
61
5
Đêm buồn đất khách nhớ nhà. Lặng ca câu hát gửi cả nhà mến yêu

110

Bình luận (5)
Lv 8

Đỗ Hiệp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 6

Quang Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Thanh Khuyên - 1 năm trước

Lv 15

Bảo Dương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Thanh Khuyên

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 1 năm trước

Lv 11

Binh Dai La

Trả lời - 1 năm trước